L’Associació

Associació esportiva que té com a objectiu la promoció i pràctica del RUGBI, des de l’escola, per a la potenciació i difusió d’aquest esport.

La pràctica del rugbi s’ha mostrat com una valuosa ajuda a la formació en nens i joves, ja que fomenta el desenvolupament de qualitats com el treball en equip, el respecte, l’autodisciplina, l’esportivitat o la concentració que després són de gran ajuda en seus estudis i en la vida adulta. La pràctica del rugbi afavoreix el desenvolupament psicomotriu amb gran diferència sobre altres esports, per això està especialment indicat per a la potenciació de la coordinació i de la bilateralitat. Cal tenir en compte que el rugbi és dels pocs esports en què s’utilitzen harmònica i equilibradament totes les parts del cos.

Els valors i “l’esperit” del rugbi són positius per a la formació física i mental del nen, sent aquests els valors bàsics del rugbi:

1. Esportivitat: entesa com l’actuació correcta i educada que s’ha de guardar en tot esport.Rugby-Kids-Singapore
2. Noblesa: generositat, honradesa i total absència de maldat en una persona, en el seu comportament, la seva actitud o les seves accions.
3. Valentia: valor, energia i voluntat per afrontar situacions difícils o adverses.
4. Constància: dedicació i fermesa en les actituds i les idees o en la realització de les coses.
5. Esperit de lluita i sacrifici: esforç que es fa per aconseguir alguna cosa.
6. Cooperació i col·laboració: actuació amb una altra persona per aconseguir un fi.
7. Companyonia: harmonia i bona correspondència entre companys.